Προμήθεια καινοτόμων προϊόντων για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας στη γεωργία

 “Ευφυΐα είναι η ικανότητα προσαρμογής στην αλλαγή” Stephen Hawking

95858475

Γεωπονικές Συμβουλές

Οι έμπειροι γεωπόνοι μας έχουν αποκτήσει τεράστια τεχνογνωσία και ειδίκευση, έτσι ώστε να σας παρέχουν χρήσιμες συμβουλές και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων που μπορεί να παρουσιάσουν στα φυτά σας.

Αποδοτικές λύσεις

Στόχοι μας μέσα από τα προϊόντα που προσφέρουμε και την εξειδικευμένη διαχείριση των καλλιεργειών είναι η επιτυχημένη προσαρμογή  στις νέες συνθήκες, η αύξηση της αποτελεσματικότητας χειρισμών, η ενίσχυση της φυτουγείας,  η βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας παραγωγής με μηδενικα υπολείμματα στο τελικό προϊόν και το περιβάλλον.

Είμαστε στην αιχμή της ανάπτυξης τεχνολογικών εργαλείων ευφυούς γεωργίας και αύξησης της παραγωγικότητας της υπαίθρου. Προκωρούμε στην δημιουργία προϋποθέσεων και υποδομών Πανελλαδικής Κάλυψης – Διαμορφώνουμε Συνεργασίες με τοπικές υπαρκτές δομές ή βοηθούμε για την δημιουργία νέων εκεί που δεν υπάρχουν. Παρέχουμε στους συνεργάτες μας την δυνατότητα να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένες αγροτικές συμβουλές ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής.

Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι το έμψυχο δυναμικό που απαρτίζεται από Στελέχη και Συνεργάτες, υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και εμπειρίας, με αποτέλεσμα τον καλύτερο συνδυασμό θεωρίας και πράξης.

Γιατί να μας επιλέξετε

Έχοντας ως σύμμαχο την γνώση παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προτείνοντας λύσεις σε θέματα που άπτονται της γεωργικής πρακτικής. Όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουμε τον έλληνα αγρότη και τον συνάδελφο γεωπόνο.

Προσφέρουμε :

Οι Υπηρεσίες μας

Ενισχύουμε το ρόλο του αγροτικού συμβούλου στην Ελληνική γεωργική παραγωγή μέσα από τη διάθεση όλο και μεγαλύτερης γκάμας συμβουλευτικών υπηρεσιών

Συμβουλές εφαρμογής των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και της ορθολογικής χρήσης των φυτοπρεοστατευτικών ουσιών.

Συμβουλές για διαχείριση εκμεταλλεύσεων, συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά, τεχνικές καλλιέργειας.

Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής συστημάτων παραγωγής, σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα, για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων

Τα προϊόντα μας

KYTOS

Βασική ουσία χιτοζάνη (chitosan hydrochloride 100%). Επαγωγέας της φυσικής άμυνας των φυτών ενάντια σε μυκητολογικές προσβολές

ROOTIP START

Εδαφοβελτιωτικό- βιοδιεγέρτης ρίζας. Πολλαπλασιάζει τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών στη ριζόσφαιρα. Aμινοξέα 2%, Οργανική ουσία 42%, Κάλιο (Κ) 2,5%

DREKKAR

Λίπασμα ψευδαργύρου (Zn) 2% σε μορφή διαλύματος. Για καλύτερα αποτελέσματα συστήνεται ρύθμιση του pH στο 5.5-6.0

TITAL

Διάλυμα Θειικού Μαγνησίου 5% με τιτάνιο. Αυξάνει την μεταβολική δραστηριότητα του φυτού και την απορρόφηση θρεπτικων στοιχείων.